читалище нов живот

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
"НОВ ЖИВОТ - 1919"

ЗА НАС

Народно читалище "Нов Живот - 1919" е огнището, което пази жаравата на културните традиции в село Петърч, община Костинброд.

В традициите на дългогодишната дейност, освен театралните постановки и художественото слово, намират място, песните, игривите ритми на българските народни хора, хоровите състави и модерните танци, от създаването на читалището, та до наши дни.

ТАНЦОВ СЪСТАВ "РЕЛАКС"

Танцов състав “Релакс” е основан с идеята да събира и обединява хората от селото чрез богатите ритми на българската народна музика, докато се учат на тайнствата и красотата в сложните танцови движения и традиции съхранили нашата култура.

За всички, които са преминали през сцената на читалище “Нов живот” и Танцов състав “Релакс”, това не е само сграда или институция, това е дом, с който са свързани едни от най-хубавите спомени.