читалище нов живот

МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ ДНЕС - УСПЕШНИ ХОРА НА БЪДЕЩЕТО

Номер на проекта
CB007.1.21.030
По програма
Интеррег - ИПА ТГС България Сърбия
Водещ партньор
Читалище "Нов живот 1919", с. Петърч
Проектен партн.
СК "Победник"
Приоритетна ос
Младежи
Продължителност
15 месеца, считано от 23.11.2016 г.
Период
от 23.11.2016 г. до 22.02.2018 г.
Общ бюджет
182 792,42 EUR
читалище нов живот
Цели на проекта
Създаване на привлекателна среда за младите хора в региона на Централните Балкани (СВ), насърчаване на устойчиви, дългосрочни и съвместни бизнес инициативи, включително насърчаване на предприемачеството на младежите. Успешното изпълнение на TCs за безработните млади хора, които инвестират в своите предприемачески умения и създаване на възможности за бъдещи работни места в региона, са сред специфичните цели на проекта.
Дейности по проекта
Откриващи информационни конференции в Петърч и Пирот; Оборудване на образователната зала в местното читалище в Петърч и Пирот; Създаване на уеб сайт на проекта, както и Facebook страница; Избор на участници за курсовете за обучение; Обучителни курсове в Петърч и Пирот, провеждани в три специфични модула; Подготвяне на двуезично ръководство - "Намиране на работа и подготовка на бизнес план"; Презентации в гимназии в региона или Петърч и Пирот; Закриващи конференции в Петърч.
читалище нов живот
читалище нов живот
Резултати и продукти по проекта
2 напълно оборудвани учебни зали в Петърч и Пирот; 24 младежи, добре обучени в различни професионални и предприемачески дейности; Двуезичното ръководство - "Намиране на работа и подготовка на бизнес план" в две части:
• Как да намерите първата си работа
• Как да подготвите собствен бизнес план
Двуезичното ръководство ще бъде на български и сръбски език и ще се публик. в 1500 копия, за да се раздадат в местните общности на Петърч и Пирот и в др. региони на Централните Балкани (CB).
Специфична цел на проекта
Умения и предприемачество
Целеви групи
Младежи, безработни между 18-29г, гимназисти - всички те от трансграничната област (Петърч, България - Пирот, Сърбия) и някои от тях с по-малко възможности.
читалище нов живот